SAM copy

Microsof’tun son kullanıcılara firmalara yönelik yapılandırma ve lisanslama üzerine tespit yapıp firma menfaatine yönelik iş ortaklarından birisiyiz.

SAM (Yazılım Varlık Yönetimi)

Yazılım lisansları da birer varlık ve yatırımdır, ve buna göre yönetilmelidir. SAM, kurumunuz büyürken maliyetleri kontrol altına almanızı ve yatırımlarınızı optimize etmenizi sağlar.

 image001 Daha güçlü ve sağlıklı bir mali konum için maliyetleri ve iş risklerini kontrol edin.  image002      Sahip olduklarınızla daha fazlasını gerçekleştirebilmek için mevcut yazılım yatırımlarınızı optimize edin.      image003     Artırılmış esneklik ve hızla, şirketinizin genişleme gereksinimleri doğrultusunda büyüyün.

Daha sağlıklı bir mali konum oluşturun

SAM, yazılımların somut parasal maliyetlerini ve BT yönetiminin görünmeyen maliyetlerini kontrol altına almanızı sağlayabilir. Kurumunuzun özel gereksinimleri için en iyi lisans programlarına ve en etkili BT tahmin ve bütçelere sahip olmanızı sağlar. BT ve yazılım varlık takibini merkezileştirmenizi, artırılmış verimlilik için manuel süreçleri otomatikleştirmenizi, teknoloji yükseltmeleri için hazırlanmanızı ve destek maliyetlerini azaltmanızı sağlayabilir.

SAM ayrıca, uygun olmayan yazılım kurulumuna ilişkin iş ve yasal riskleri kontrol etmenizi de sağlar. Güvenlik açıklarını tespit etmek ve en son yazılım güncellemelerini takip etmek, standartlar ve devlet düzenlemeleriyle uyumluluğu sağlamak için SAM’ı kullanın.

Elinizdekilerle daha fazlasını yapın

SAM sayesinde fazlalığı azaltarak, süreçleri standartlaştırarak ve çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları araçları sunarak, yazılım yatırımlarınızdan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. SAM, en iyi iş uygulamalarıyla, BT uygulamanızı ve yazılım varlıklarınızı optimize etmenizi sağlar ve böylelikle sadece kullandığınız yazılımlar için ödeme yaparsınız. SAM, süreçleri standartlaştırarak, otomasyonu geliştirerek ve BT personelinizin verimlilik ve hızını artırarak, BT kaynaklarını optimize etmenizi sağlar.

İş büyümesi için ölçeklendirilebilir bir temel oluşturun

Şirketinizin gereksinimleri arttıkça sizinle birlikte büyüyecek bir BT altyapısına ihtiyaç duyarsınız. SAM optimizasyon modeli, kurumunuzun büyümesi için sağlam, ölçeklendirilebilir bir temel sağlar. Tam uygulanan bir SAM planı, pazar fırsatlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamanızı, gelecekteki yazılım gereksinimlerinizi planlamanızı ve değer sağlayan BT ve iş uygulamalarını kullanmanızı sağlayan verimlilikler oluşturur. En yüksek düzeyinde SAM, değişen iş koşullarında bile kaynakların daha iyi kullanımıyla, kurumunuzun daha atak bir hale gelmesine yardımcı olur.